Många oroar sig för en bubbla på bostadsmarknaden

Man signerar avtal för köp av bostad

Enligt en undersökning från Skop är det en stor andel – totalt 42 procent – av befolkningen som tror att vi just nu befinner oss i en bostadsbubbla. Beroende på var i landet man bor varierar det hur stor andel som tror att vi just nu är i denna bubbla. Allra störst andel finner vi i storstäder som Stockholm, där så många som 50 procent av de tillfrågade menar att vi just nu befinner oss i en bostadsbubbla.

Även åldern spelar in i statistiken. Bland den yngre delen av befolkningen i åldern 18-29 år är det hela 57 procent som tror på en bubbla, medan det i åldern 65-84 år endast är en tredjedel. Vilken typ av hushåll man bor i har också visat sig spela in, då tron på en bubbla är signifikant högre bland de som bor i bostadsrätt (56 procent), gentemot de som bor i villa eller radhus (36 procent).

Vad är en bostadsbubbla?

Förenklat kan sägas att en bostadsbubbla uppstår när efterfrågan överstiger tillgången på bostäder på marknaden, vilket leder till en kraftigt ökad och orimlig prissättning på dessa. Som exempel kan nämnas att genomsnittspriset per kvadratmeter i centrala Stockholm 2005 låg på drygt 35 000 kr, vilket kan jämföras med 2017 då genomsnittspriset mer än fördubblats och låg på cirka 92 000 kr.

Om en bostadsbubbla skulle spricka kommer man se ett kraftigt prisfall på bostäder, vilket senare kommer att plana ut på en avsevärt lägre nivå än vad priserna låg på från början. Det innebär att bostäderna drastiskt minskar i värde, och många kanske har högre lån på bostaden än vad den nu är värd. Vill man då sälja bostaden kan man behöva sälja med förlust, vilket kan innebära att man fortfarande står kvar med ett bostadslån efteråt – trots att man inte längre äger fastigheten.

Om detta skulle ske för ett stort antal hushåll samtidigt kan det få avsevärda effekter för hela landets ekonomi. Det var bland annat detta som hände i USA under finanskrisen 2008.


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 25 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 492 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%