Företagslån

företagslån

Företagslån är företagens motsvarighet till blancolån för privatpersoner. Idén med lånetypen är att ge företag, oavsett det gäller enmansföretag eller små- eller medelstora företag, en möjlighet att snabbt kunna låna utan säkerhet. Någon pant behöver företaget inte ställa som säkerhet för lånet, utan det är kreditvärdigheten och betalningsförmågan hos låntagaren som är det centrala.

Företagslån är idag en vanlig företeelse, speciellt bland småföretagare, och det finns många långivare att vända sig till. Såväl de stora bankerna som en lång rad kreditbolag kan erbjuda denna typ av lån. Hos affärsbanker såsom SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Nordea och Swedbank finns också en rad andra finansieringslösningar (du hittar mer om det längst ner på sidan).


Som ett blancolån fast för företag

FMan skulle kunna jämföra företagslån med privatlån som man kan ansöka om som privatperson. Det finns dock några skillnader att ha i åtanke. En viktig skillnad är löptiden. Denna överstiger nämligen nästan aldrig ett eller två år, vilket är en avsevärt mycket kortare tid än vad som gäller för privatlån. En annan skillnad har att göra med lånebeloppen. Ett företagslån kan uppgå till ett betydligt högre belopp än ett vanligt blancolån för konsumenter. Tabellen nedan presenterar en kort sammanfattning av företagslånets karakteristik.

Säkerhet för lånet Kreditvärdighet, betalningsförmåga samt personlig borgen
Lånebelopp Från 20 000 kr till 1-2 miljoner
Löptid Från 3 månader upp till 24 månader
Kostnad Motsvarar den som privatpersoner (i snitt) betalar för privatlån

Kostnaden för att ta ett företagslån är, kanske förvånande nog, ganska hög. Som tumregel kan sägas att räntan ligger på i genomsnitt upp emot 10% för ett företag som beräknas ha en betalningsförmåga tillräcklig för att kunna betala tillbaka lånet rättidigt.

Exempel:
Företag A blir beviljat ett lån på 500 000 kr med en löptid på 12 månader till en ränta på 10%. Räntekostnaden blir 50 000 kr.

Företagslån är lämpliga för…

Den typ av företagslån vi beskriver ovan har en ganska exakt definierad målgrupp. Det handlar om aktiebolag och handelsbolag med 1-10 anställda och en mer begränsad omsättning. Det är förmodligen också denna kategori av företag som har störst nytta av lånetypen. Nedan ser du två typexempel på olika situationer för olika företag då det kan vara lämpligt att teckna denna typ av lån.

Exempel 1:
En företag som driver en fysisk butik i en lokal på stan behöver renovera och köpa in ny inredning. Företaget tar då ett företagslån på 100 000 kr för att finansiera detta.Exempel 2:
Ett mindre IT-företag behöver anställa för att expandera. Med blygsamma intäkter behövs likvider för att betala lön. Företaget ansöker då om ett företagslån på 500 000 kr för den löpande driften.

Så här går ansökan till

Det första steget är naturligtvis att hitta en långivare som har ett erbjudande som passar in med företagets behov. I nästa steg är det egentligen bara att kontakta den aktören och efterforska hur ansökan ska gå till. De flesta långivare har kontaktformulär online som kan skickas in digitalt och signeras via BankID. Hos de större bankerna finns givetvis också möjligheten att boka in ett möte med en företagsrådgivare. Oavsett tillvägagångssätt kommer långivaren att göra en grundlig kreditkontroll (minst ett bokslut krävs alltid för att ansökan ska kunna behandlas) och firmatecknare från bolaget måste alltid lämna personlig borgen.


Andra finansieringslösningar för företag

Det finns hel värld av finansieringslösningar för företag. Om vi tittar på alternativ som kan fylla en likartad funktion som företagslån finner vi factoring och kontokredit/checkkredit. Dessa lösningar har till funktion att ge företaget en löpande tillgång till likvider, till exempel för att betala leverantörsfakturor och löner till anställda.

Små enskilda firmor och handelsbolag kan ansöka om vilket lån som helst, då du som person är den samma rent juridiskt, som ditt företag. Det betyder att du kan ansöka om t.ex privatlån och smslån fast att du använder pengarna i bolaget.

De lite större bolagen samt företag som har mer specialiserad verksamhet med stora investeringar behöver helt andra typer av finansierings- och låneprodukter. Affärsbankerna har skräddarsydda låneprodukter för allt från fastighetsfinansiering och maskinfinansiering till leasing och bilfinansiering.

Du kan till och med få ett finansiellt lån baserat på kryptoutbyte. Räntan är dock mer instabil och kommer att ändras beroende på priset på Crypto. Till exempel, en av de mest populära valutorna på grund av det stigande värdet och dess djupa infustracture är Ethereum. Ett Ethereum-lån är ett lån som du kan ta på CoinRabbit-plattformen samtidigt som du använder ETH som säkerhet. Idag låter CoinRabbit dig få kryptolån direkt genom att använda några vanliga kryptovalutor som din säkerhet. ETH är en av de tidigaste kryptovalutorna som har antagits av CoinRabbit-plattformen.


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 25 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 492 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%