Amortering

amortering och återbetalning på lån

Amortering är en för lån specifik term som är synonym med avbetalning av kapitalskuld. I långivarnas marknadsföring och i villkor är det i princip alltid termen amortering som används. Det enda undantaget är egentligen smslån och snabblån för vilka det blir något missvisande att tala om amorteringar. Anledningen är att avbetalningstiden är mycket kort, ibland bara en månad.

Amorteringen är en del av den återbetalning låntagaren ska göra med jämna mellanrum. Den andra delen utgörs av ränta. Skillnaden mellan amortering och ränta är att förstnämnda minskar skulden medan räntan utgör en kostnad.

Nedan kan du läsa om:

  • Olika typer av amortering
  • Hur du gör för att betala av på ditt lån
  • Amortering som sparande.

Amortering – rak eller annuitet

Det finns fyra sätt att amortera på en låneskuld, nämligen:

  • Rak amortering
  • Annuitet
  • Serieamortering
  • Trappstegsplan.

I tillägg kan ett lån faktiskt vara amorteringsfritt. Det finns två typer av lån som kan konstrueras på det viset, nämligen smslån och bolån. Smslån kan löpa med en så kort återbetalningstid som 30 dagar och då finns det ingen mening med återbetalning förrän låneperioden är till ända. För bolån finns, om vissa förutsättningar är uppfyllda, möjligheten att undvika att behöva amortera.

Rak amortering fungerar på så vis att den summa som ska betalas av på skulden är densamma varje gång betalning ska ske. Annuitet fungerar i stället så att det totala beloppet för ränta och amortering alltid är detsamma. Själva amorteringsdelen ökar då under löptiden. Serieamortering och trappstegsplan är amorteringsplaner som privatpersoner normalt inte kommer i kontakt med.


Amortering i praktiken

Hur och när du ska betala av på ditt lån framgår av villkoren för ditt lån. Oavsett lånetyp finns det i avtalsvillkoren alltid en beskrivning av hur återbetalning ska ske. Närmare detaljer kring belopp och periodicitet (hur ofta betalning ska ske) finner du i ditt låneavtal.

Exempel: Du har tagit ett privatlån på 100 000 kr med en ränta på 7% och en löptid på 5 år. Lånet är ett annuitetslån. I ditt låneavtal kommer att framgå att du ska betala 1980 kr per månad i 60 månader.

Hur du ska göra dina betalningar styr du vanligtvis över helt själv. Långivaren har normalt inga mer specifika krav på hur amortering och ränta ska erläggas. Det är dock alltid en fördel för dig att förenkla betalningarna så mycket som möjligt. I den aspekten är det klokt att välja autogiro eller e-faktura. På så sätt undviker du aviavgiften för respektive betalning. En avgift på 30-40 kr per betalning blir stora summor för ett lån med en längre löptid.

Exempel: Aviavgiften per månadsbetalning för ditt lån (enligt ovan) är 40 kr. Du anmäler autogiro och behöver inte betala denna avgift. Du sparar då (40 kr x 60 månader) 2400 kr under löptiden.

Att amortera är att spara

En amortering är inte en kostnad, för att tala ekonomispråk. Den är i stället en återbetalning av en del av det belopp du har fått i handen. Kostnaden för att låna utgörs av räntan samt eventuella avgifter.

Drar du det hela till sin spets är amortering en form av sparande. Att det förhåller sig så beror på att varje amortering gör att du sparar in på räntekostnaderna i framtiden. Detta är särskilt tydligt när det gäller bolån, då kapitalskulden vanligtvis är mycket stor, men effekten kan bli tydlig ganska snabbt även när det gäller privatlån.

Utifrån ovan nämnda förstår du förmodligen att det kan vara en bra idé att betala av lite extra på kapitalskulden när det är möjligt. Varje extra inbetald krona ger dig en lägre räntekostnad och i förlängningen mer över i framtiden.


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 25 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 492 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%