Allmänt om räntor och lån

Allmänt om räntor och lånRäntor och lån är en webbplats med fakta och information om låneformer för privatpersoner och mindre företag. Idén är att webbplatsen ska fungera som en portal för dig som vill veta mer om möjligheterna till lån och finansiering. Få vägledning kring vilka alternativ som kan passa dina behov och ta del av tips kring sund långivning för att undvika risker. Gå direkt till vår information om olika låneformer eller om räntor, eller börja med den grundläggande informationen vi presenterar nedan.

Ansök
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Ansök
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 25 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 492 kr
Ansök
Kreditbolag GoodCash
Lånebelopp 50 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 8 år
Kostnad 1431 kr
Ansök
Kreditbolag KlickLån
Lånebelopp 40 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 7 år
Kostnad 513 kr
Ansök
Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta
Ansök
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta
Ansök
Kreditbolag Leasy
Lånebelopp 50 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 7 år
Ränta
Ansök
Kreditbolag Zmarta
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 20 år
Ränta
Ansök
Kreditbolag Thorn
Lånebelopp 100 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 7 år
Ränta

Låneformer

För en liten andel av låneformerna är grundvillkoren reglerade i detalj. Det gäller till exempel bolån. För majoriteten av lånen är avtalsfriheten emellertid mycket stor. Det innebär att det finns en stor variation i de lån som erbjuds, framför allt till privatpersoner.

Det vanligaste lånet för privatpersoner är blancolånet. Lånebeloppet för ett sådant kan vara på mellan 20 000 kr och 500 000 kr, vilket gör det mycket flexibelt och användbart för många olika syften. För mindre belopp än så är smslån ett naturligt val tillsammans med pantlån. Smslån är egentligen också att betrakta som ett blancolån medan ett pantlån är ett lån med säkerhet.

För företag finns en bred palett av finansieringsformer. Mindre företag är något mer begränsade i sin valfrihet medan större bolag har många finansieringsmöjligheter. Kontokredit, kreditkort, företagslån och leasing är exempel på finansiering och lån för företag.

Exempel på låneformer för privatpersoner

Blancolån/privatlån Billån
Smslån Bolån
Studielån Räntefria lån

Räntor och avgifter

Låntagare ska betala ränta regelbundet under löptiden för ett lån. Det är endast för den mycket begränsade delen lån som under vissa förutsättningar kan vara räntefria, som kravet på betalning av ränta inte gäller. Räntans storlek såsom den presenteras i räntesatsen avgörs av många faktorer, men grundregeln är att ju säkrare en långivare kan vara på att låntagaren kommer att betala räntor och amorteringar i tid, desto lägre blir räntan.

De två extremfallen i detta avseende är bottenlån för bolån respektive smslån. Bottenlånet är det absolut billigaste lånet för en privatperson – sett till räntesatsen – medan smslånet är det avgjort dyraste.

För den som tar ett lån är det viktigt att också undersöka om det finns avgifter att betala, och i så fall hur de ser ut. Uppläggningsavgifter tillkommer i princip på alla lån och aviavgifter kan tillkomma på fakturan för respektive återbetalning.


Sunda lån

Alla stora som små lån och krediter leder till en skuld som måste betalas. Denna skuld finns kvar och kostar ränta tills dess att den sista amorteringen har betalats. En beviljad låneansökan idag innebär alltså en betalningsskyldighet en kortare eller längre tid in i framtiden. Denna betalningsskyldighet innebär att tillskottet idag kommer att ge mindre handlingsfrihet i ekonomin i framtiden.

Det är mycket viktigt att du håller denna tanke i bakhuvudet innan du skickar in en låneansökan. Innan ansökan skickas in bör du göra en noggrann och rättvisande budget som tar höjd för lånekostnaderna. I det fall det finns en minsta risk att du inte kan betala amorteringar och räntor ska du avstå från att låna.

Sunda lån handlar också om din situation idag. Är du i en position där du redan är belastad av lån, och kanske har problem med att betala av på dem, är ett nytt lån aldrig rätt lösning.