Blancolån

blancolån och privatlån utan säkerhet

Blancolån är det lån som är absolut enklast till sin karaktär. Det finns ingen formell säkerhet för lånet, och ränta, återbetalningstid och andra villkor är helt upp till långivaren och låntagaren att komma överens om. En mycket stor del av banker och kreditbolag i Sverige erbjuder blancolån i olika storlekar.


Blancolånets grunddrag

Blancolån är, tack vare avtalsfriheten mellan långivare och låntagare, mycket flexibla lån. Minimibeloppet respektive maxbeloppet är normalt 20 000 kr respektive 350 000 kr, men det finns undantag. Några banker och kreditbolag erbjuder lån på upp emot 500 000 kr och vissa lägger minimibeloppet långt under 20 000 kr. Återbetalningstiden kan vara allt mellan något år upp till 10-15 år.

Som sagt behöver låntagaren inte ställa pant för lånet. I vissa fall kan dock krävas borgensman. Det finns för blancolån, eller privatlån med en synonym vanlig idag, inte heller någon skyldighet för låntagaren att ange vad pengarna är tänkta att användas till. När pengarna har betalats ut kan låntagaren välja helt fritt hur lånet ska disponeras. Det enda han eller hon behöver tänka på är att betala amorteringar och räntor i tid.


Brett användningsområde

Eftersom blancolånet inte är kopplat till någon säkerhet, såsom till exempel billån är, har låntagaren full frihet. Lånet kan användas till såväl ren konsumtion som till inköp av kapitalvaror. Det kan även användas för värdehöjande åtgärder, såsom en renovering, eller för att få ner månadskostnader för tidigare beviljade lån och krediter (konsolideringslån). Användningsområdet för ett blancolån är därmed mycket brett. Det är också därför som denna typ av lån är det absolut vanligaste inte bara i Sverige utan också globalt.


Så här går en ansökan till

Eftersom det finns så många långivare har vi konsumenter stor valfrihet. Vi kan jämföra räntor och andra villkor, och vi kan ställa långivarna mot varandra. När valet till slut har fallit på en viss långivare och ett visst erbjudande är det första steget att skicka in ansökan. Det görs enklast på nätet. Att ansöka online är också det vanligaste sättet, men hos storbankerna finns också alltid möjligheten att boka in ett personligt möte.

I ansökan ska ett antal typiska uppgifter kring låntagaren som person samt ekonomiska uppgifter anges. Givetvis ska också lånets storlek och dess återbetalningstid anges.

När långivaren har ärendet på sitt bord ska en kreditupplysning hämtas in, till exempel från UC. Informationen i kreditupplysningen ligger till grund för den enligt lag obligatoriska kreditbedömningen. Vid beviljat lån kommer pengarna att betalas ut till låntagarens personkonto inom ett par, tre bankdagar.


Kostnader för ett blancolån

För blancolån får låntagaren betala ränta. Denna kostnad beräknas månadsvis på den återstående skulden och ska erläggas en gång i månaden tillsammans med amorteringen. Det kan också tillkomma avgifter av olika slag. Vanligt är till exempel att långivaren tar ut en administrationsavgift på några hundralappar för att lägga upp lånet. Det kan även tillkomma aviavgifter. Det är dock i de flesta fall möjligt att undvika sådana, detta genom att anmäla autogiro-betalning.

Det är i sammanhanget bra att känna till att alla räntor som betalas på ett blancolån kan dras av mot skatten. Avdraget är 30%, vilket i praktiken innebär att man betalar mindre i ränta än vad räntesatsen faktiskt anger.

Återbetalning ska ske enligt lånevillkoren. Varje månad, om det inte finns en möjlighet till betalningsfria månader, ska amortering och ränta erläggas.


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 25 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 492 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%