Över 2 miljoner småhus får höjt taxeringsvärde

Skatteverket har under året arbetat med att ta fram nya taxeringsvärden för småhus i Sverige. Dessa nya taxeringsvärden träder ikraft den 1 januari 2018 och de ligger då till grund för hur mycket småhusägarna ska betala i fastighetsavgift. I genomsnitt kommer värdena att öka med 26% jämfört med tidigare taxering, vilket är en mycket hög siffra. Anledningen är att huspriserna har ökat kraftigt de senaste åren.

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det tänkta värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsavgiften. Taxeringsvärdet kan också ha en roll att spela när du söker bolån eller om du ska försäkra hela eller delar av fastigheten, men fastighetstaxeringen är mest central.

I taxeringen utgår Skatteverket framför allt från slutpriser för sålda fastigheter i väl avgränsade områden. Från det snitt som räknas fram drar Skatteverket sedan av 75%. Det belopp som då kommer fram är taxeringsvärdet. Själva fastighetsavgiften är 0,75% av detta och den debiteras årligen.

Skillnader geografiskt

Det är i Stockholms län som taxeringsvärdena skrivs upp som mest. Skillnaden jämfört med tidigare taxering är 38%. Även i andra storstäder och regioner med en het bostadsmarknad är förändringen mycket betydande (25-30%) jämfört med den tidigare taxeringen. Höjningar sker dock över hela landet och även för de typiska glesbygdslänen är höjningen tvåsiffrig. Blekinge är det län där värdena skrivs upp med den minsta siffran, nämligen 11%.

Vad blir effekterna av höjningen?

Att taxeringsvärdena för småhus i Stockholms län höjs med 38% innebär inte att den som bor i en villa eller ett radhus kommer att behöva betala 38% mer i fastighetsavgift. I praktiken är det endast mycket få stockholmare som kommer att tvingas betala mer över huvud taget. Det är nämligen så att fastighetsavgiften har ett maxtak. Taket ligger på 7700 kr per år och för de fastighetsägare som redan betalar maximal avgift kommer ytterligare avgift inte behöva betalas, oavsett vad taxeringsvärdet blir.

Det är istället fastighetsägare i glesbygdslän som Kronoberg, Blekinge, Värmland och länen i Norrland som kommer att drabbas hårdast av förändringen av taxeringsvärdena, detta eftersom många av fastighetsägarna på grund av låga värden inte har kommit upp i maxtaket.

Exempel: I Värmland höjs taxeringsvärdena i snitt med 16%. En villa med ett tidigare taxeringsvärde på 700 000 kr kommer därmed (i genomsnitt) att få ett nytt taxeringsvärde på 812 000 kr. Fastighetsavgiften var tidigare 5250 kr (700 000 kr x 0,75%), men blir från 2018 istället 6090 kr (812 000 kr x 0,75%), det vill säga en ökning på 840 kr.

Enligt Skatteverkets prognoser är det omkring 40% av dem som äger småhus i Sverige som kommer att få betala mer i fastighetsavgift från och med 2018.

Se din fastighetstaxering på Skatteverkets webbplats

Taxeringsvärdena är klara för alla småhus i hela Sverige. För att se hur värdet för ditt småhus kommer att se ut från 2018 och framåt kan du logga in på Skatteverkets webbplats med BankID. Du kommer inom kort också att få hem en blankett i brevlådan (eller en digital blankett om du är ansluten till en digital brevlåda). Du har möjlighet att ge synpunkter på värderingen både på nätet och via den fysiska blanketten. Om du inte har kommit in med någon synpunkt senast den 1 november kommer Skatteverkets taxering att gälla som den står.


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 25 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 492 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%