Studielån

studielån - räntor och bidrag

Studielån är en relativt unik företeelse för Sverige. Det är faktiskt mycket få andra länder i världen som har ett liknande system för finansiering av levnadsomkostnader för högre studier. Studielån och studiebidrag (tillsammans studiemedel) administreras av myndigheten Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och kan betalas ut till dem som bedriver studier på högskola, universitet, komvux  eller motsvarande gymnasieutbildning samt folkhögskola.

Studiebidraget är ett rent bidrag som inte behöver betalas tillbaka, under förutsättning att studierna inte avbryts och att den studerande blir godkänd på minst 75% av poängen för kurser eller program. Lånedelen ska återbetalas med start efter att studierna är avslutade. Båda delar av studiemedlet är skattefria.


Vem kan få studiemedel?

Det finns fyra grundläggande krav för att en sökande ska beviljas studiemedel, nämligen de följande:

  • Ålder (normalt 18 år, men 25 år för vissa särskilda typer av studiemedel)
  • Studiemedelsberättigade studier
  • Studier till minst 50% av heltid
  • Kursen/programmet måste pågår i minst tre veckor.

Studiebidrag och -lån kan betalas ut under sammanlagt som mest 240 veckor av heltidsstudier, det vill säga sex år. Det gör att det går att finansiera levnadsomkostnader även för de längsta programmen (till exempel läkarprogrammets 5,5 år) med studiemedel.

Att de 240 veckorna gäller heltidsstudier innebär att de kan ”räcka längre” vid deltidsstudier. För att ”spara veckor” finns också möjlighet att ansöka om bidrag och lån för färre veckor än vad man faktiskt bedriver studier.


Så här mycket får man

För 2016 gäller att den sökande per fyraveckorsperiod av heltidsstudier kan få ett totalbelopp av 9904 kr i studiemedel. Av totalen utgör bidragsdelen 2816 kr medan lånedelen uppgår till 7088. Förhållandet bidrag/lån kan förändras något år från år, men historiskt sett har det varit i snitt 22/78%.

Totalsummans storlek bestäms politiskt, men det finns också en ganska tydlig koppling till prisbasbeloppet. Sedan 1990 har studiemedlet tangerat prisbasbeloppet till ungefär 85% per termin.

Relationen mellan prisbasbeloppet och studiemedel är tydlig om vi ser på den höjning av totalsumman som sker 2017 jämfört med 2016. Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kr och inför 2017 höjs det till 44 800 kr. Studiemedlet för 2016 är 9904 kr och 2017 höjs det till 10 016 kr.

I övrigt finns möjligheten att ansöka om tillägg av olika slag, närmare bestämt:

  • Tilläggsbidrag för barn
  • Tilläggslån (endast för dem över 25 år)
  • Merkostnadslån till exempel för betalning av kursavgift utomlands.

Den som arbetar parallellt med studierna kan få sitt studiemedel nedsatt, detta dock under förutsättning att inkomsterna överstiger det så kallade fribeloppet. För 2016 är fribeloppet 85 813 kr per halvår (januari-juni, juli-december).


Ränta på studielån

Räntan på lånedelen av studiemedlet bestäms av statens upplåningskostnad och den räknas på de tre senaste åren. Statens upplåningskostnad är alltid låg och det innebär att räntan på studielån också är det. Sedan 2007 har räntan som högst varit 2,5%. För år 2016 är den så låg som 0,60%. Man kan säga att räntan för studielån följer den generella ränteprognosen om man tittar rent historiskt.

CSN räknar också upp årsbeloppet för varje år, detta utifrån ett uppräkningstal. Detta tal kan vara som högst 2%. Det finns också alltid ett lägsta möjliga årsbelopp att betala.


Så här betalar du tillbaka studielån

Sedan ett par år tillbaka gäller att lånedelen av studiemedlet ska börja betalas tillbaka nästan omedelbart efter att studierna är avklarade, oavsett om låntagaren arbetar eller inte. Det finns emellertid ett par undantag till denna huvudregel.

Den som avslutar sina studier under våren ska börja betala tillbaka vid följande årsskifte. Den som i stället avslutar studierna en hösttermin börjar betala tillbaka först ett år senare.

Återbetalning sker genom inbetalning via vanliga inbetalningskort. I januari varje år skickar CSN ut årsbesked med information om aktuell skuld, räntesats, storleken på expeditionsavgiften (normalt 150 kr), vad som ska betalas under året och vid vilka tidpunkter det ska ske. Återbetalning ska normalt ske en gång i kvartalet. Det är viktigt att betala i tid eftersom CSN:s förseningsavgift är på minst sagt rejäla 450 kr.


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag GoodCash
Lånebelopp 50 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 8 år
Kostnad 1431 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%