Sista etanolbilen i depå

Etanolbilen som begrepp verkar nått vägs ände. Modeller med etanoldrift, eller E85 som det kallas, sålde i Sverige som bäst 2008 då en bit över 20% av alla nya bilar kunde tankas med E85. När vi skriver våren 2018 i kalendern är Volkswagen ensamma på den svenska marknaden med att fortfarande erbjuda etanolbilar i form av VW Golf och beslutet har fattats att avsluta försäljningen till sommaren 2018. En bidragande orsak till nedgången i intresse för att köpa etanolbilar är dels vissa periodvisa kvalitetsproblem med bränslet, dels förändringar i beskattning av bränslet vilket inneburit att exempelvis snåla dieselbilar tagit över som ett mer attraktivt alternativ.

Vad innebär etanolbil?

E85 innebär att etanol under sommartid blandas med 15% bensin, för att under vintertid ökas tll 25% bensin för att klara kallstarter. En etanolbil kan även köras på ren bensin och såväl motorslitage som bränsleförbrukning blir lägre ju mer bensin som bränslet innehåller.

Etanolbilen som fågeln Fenix?

För den nostalgiske kan kanske en spännande nyhet vara den att svenska forskare visat på vissa möjligheter att framöver kunna köra etanolbilar på M56-bränsle, dvs biobaserat metanolbränsle blandat med bensin. Detta skulle kunna utnyttjas av de över 200 000 etanolbilar som finns i drift och med lite god vilja så kanske etanolbilen som ide’, dvs att köra bilar på bensin med en miljöeffektivare tillsats för att minska utsläppen av fossil koldioxid, kan komma tillbaka.

 


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag GoodCash
Lånebelopp 50 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 8 år
Kostnad 1431 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%