Jämför räntor

jämför räntor lån

För varje lån och varje sparande sätts en kapitalränta. Denna anger det pris i procent på det utlånade/inlånade kapitalet som ska betalas per år. Den som lånar ut vill givetvis ha en så hög ränta som möjligt medan den som ska betala vill att räntan ska vara lägsta möjliga. I grund och botten ska räntesatsen bestämmas genom en förhandling mellan parterna, men för att förenkla själva avtalsslutandet finns normalt en listränta, eller ett riktpris om man så vill.

För en konsument som vill låna, eller låna ut (sparkonton), är det bra att se till att det pris man betalar för att låna (eller den avkastning man får på sparpengar) är så fördelaktig som möjligt. Ett led i detta är att jämföra räntor. Det är i grunden lika viktigt för ett mindre blancolån som för ett större bolån, men effekten av att välja rätt blir naturligtvis större för sistnämnda. Nedan kan du läsa om att jämföra listpriser och att jämföra individuella räntor, med fokus på lån.


Jämföra listpriser

Varje långivare presenterar i marknadsföring en listränta och en exempelränta. För bolån presenteras räntorna för varje bindningstid, från tre månaders rörligt bolån till 10 års bundet lån. För privatlån anges i stället en exempelränta samt en uppgift om det spann inom vilket den invididuella räntan kan sättas.

Genom att jämföra listräntor och exempelpriser kan man få en bild av vilken grundläggande nivå respektive långivare ligger på. Därmed är inte sagt att en långivare som överlag erbjuder lägre priser också kommer att ge just dig ett lågt pris i jämförelse med vad du kan få hos andra långivare. En aktör som har priser i den lägre delen av intervallet har nämligen också högre krav på sina låntagare.

Exempel för privatlån
Långivare A marknadsför en exempelränta på 5,95% och ett spann på mellan 5,95-30%. För att ha möjlighet att erbjudas den lägsta räntan krävs en årsinkomst på minst 300 000 kr och att den sökande saknar betalningsanmärkningar.

Långivare B marknadsför ett räntespann på 6,95-12,95% med ett minsta inkomstkrav på 150 000 kr.

Den som har en inkomst på över 300 000 kr per år ska naturligtvis kika närmare på erbjudandet hos Långivare A. Den som i stället har en årsinkomst på exempelvis 170 000 kr kan möjligen få ett billigare pris hos Långivare B. Räntan hos den långivaren kan ju nämligen (i det fall ansökan beviljas) inte bli högre än 12,95%.

Jämföra individuella räntor

För att jämföra räntor på ett mer exakt sätt krävs att du vänder dig till flera långivare och skickar in en faktisk ansökan. Det är först då du kan få en exakt bild av vad respektive långivare kan erbjuda dig. Det kan då visa sig att jämförelsen av listräntor inte riktigt är rättvisande utifrån hur din ekonomiska situation ser ut.

Notera: Varje ansökan du skickar in till en långivare innebär att en kreditupplysning inhämtas. Det kommer att ge upphov till en så kallad kreditfråga i din kreditinformation. Vill du undvika många kreditfrågor och dessutom förenkla dina jämförelser kan du med fördel använda en låneförmedlare som mellanhand.

Vad gäller en eventuell förhandling om lånevillkor kan du inte ofta nå någon framgång när det gäller privatlån eller billån. Det kan du emellertid om du ansöker om bolån. Ett bolån är en betydligt mer komplex produkt med många fler variabler än din inkomst. Den gör automatiskt att du får fler sätt att förhandla.


Var noga med vad du jämför

Sist men inte minst ska vi säga något om att det är viktigt att du är noga med vad du faktiskt jämför när du tittar på olika erbjudanden. Det är då främst skillnaden mellan nominell och effektiv ränta som är central. För större lån är skillnaden högst marginell, men för mindre privatlån och för smslån kan den vara mycket betydande. Nominell ränta kan översättas med själva priset för lånet. Den effektiva räntan visar i stället totalkostnaden för lånet per år med avgifter och återbetalning medräknade.


Våra bästa smslån

warning-sign
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 45 000 kr - 1 000 kr
Löptid 4 mån - 3.8 år
Kostnad 125 kr
Kreditbolag GoodCash
Lånebelopp 50 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 8 år
Kostnad 1431 kr

Våra bästa privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 600 000 kr - 5 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 7,2% - 29,27%
Kreditbolag Lendo
Lånebelopp 600 000 kr - 10 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Ränta 2,95% - 29,95%